Tekst is een communicatiemiddel.

Vooijs Tekst en Productie

In 1998 vestigde Bert Vooijs zich als zelfstandig tekstschrijver en PR-producent met heel Nederland als werkgebied. Voor die tijd bekwaamde hij zich in tekstschrijven, typografie en vormgeving – het laatste vooral om het werk van anderen te kunnen beoordelen - en werkte hij zeven jaar lang als tekstschrijver/communicatiemedewerker bij een instelling.

Zijn eenmansbedrijf, Vooijs Tekst & Productie, levert alle denkbare Nederlandse teksten, vertalingen uit het Engels en produceert desgewenst websites, bedrijfsbladen en gelegenheidsuitgaven. Sinds 1998 werkt Vooijs Tekst & Productie in opdracht van bedrijven en instellingen in vooral de sectoren bouwen en wonen (ook architectuur), zorg en welzijn.
Ga naar Jaarverslagen (tekstinhoudelijk)

Jaarverslagen (tekstinhoudelijk)

Ga naar Webtekst, content management

Webtekst, content management

Ga naar Flyers, folders en brochures

Flyers, folders en brochures

Personeelsbladen en Corporate Magazines

Ga naar Artikelen, – interviews

Artikelen, – interviews

Toespraken en gelegenheidsteksten

Tekst

Is er verbinding?
Tekst is een communicatie-middel. Onderdeel van een groter geheel van beeld en kleur, vormgeving en soms zelfs geur en tast.

Soms overtuigen, soms wakker schudden, maar altijd de zender en de ontvanger langs de Koninklijke weg met elkaar verbinden. Dat kan de kortste weg zijn, maar ook de meest pittoreske.

Verschil moet er zijn
Een thema-interview voor een jaarverslag verdient een andere benadering dan een interview voor een artikel dat lezers moet overtuigen. Een persbericht kent een andere opbouw dan een column. Goede webtekst voldoet aan andere voorwaarden dan gedrukte tekst. Voor een jubileumtoespraak of laureaat gelden weer afwijkende vuistregels. Doelgroepen verschillen per opdrachtgever en vaak zelfs per opdracht. Die verschillen maken professionele communicatie interessant. Als uitdaging en als instrument in marketing en bedrijfsvoering.

Wat kan Vooijs voor u doen?
• Webtekst voor internet - rekening houdend met Search Engine Optimalisation - intranet en extranet
• meedenken over inhoudelijke site-opbouw, uitvoeren content management
• jaarverslagen (interviews en overig tekstgedeelte)
• artikelen
• mailings, flyers, folders en brochures
• personeelsblad, specifiek klantenblad of corporate magazine
• persberichten
• toespraken en gelegenheidsboekjes
• vertaling vanuit het Engels
• gedichten, songteksten, columns
• handleidingen.

Productie

Voor de gelegenheid
Om een stuk tekst bij de doelgroep te brengen is meer nodig dan een tekstschrijver. Altijd is er wel een fotograaf of illustrator, vormgever en drukker of webbouwer bij betrokken. In feite is dan sprake van een gelegenheidsteam, een netwerkorganisatie.

Betaalbaar op maat
U kunt deze professionals zelf bij elkaar zoeken of een groot reclame- of PR-bureau inhuren met de bijkomende kosten van dien. U kunt ook kiezen voor de middenweg. Vooijs trommelt, uiteraard in overleg met u, een team op dat bij u past. Een per opdrachtgever verschillende netwerkorganisatie: minder overhead, meer maatwerk. Het Nieuwe Werken is netwerken.

Wat valt er te produceren?
• Personeelsblad
• Corporate Magazine
• Website
• Gelegenheidsboekje
• Flyer, folder of brochure
• Jaarverslag
• ………….

Contact

Geheel vrijblijvend natuurlijk!